ตลาดสามย่าน

ตลาดสามย่าน

ตลาดสามย่าน

ตลาดสามย่านนับเป็นตลาดสดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2508 โดยพัฒนารูปแบบตลาดให้ทันสมัยและเป็นตัวอย่างในฐานะตลาดที่ดีตอบสนองชุมชนโดยรอบได้ครบถ้วนมายาวนาน ต่อมาได้มีปรับปรุงให้มีความทันสมัย ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นตำนานความเป็นตลาดสดที่มีชื่อเสียงไว้ โดดเด่นด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและสุขลักษณะที่ดี รวมถึงรักษาวิถีชีวิตของชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่เป็นความผูกพันของนิสิตและประชาคมโดยรอบให้คงอยู่

นอกจากนี้ บนชั้น 2 ของตลาดสามย่าน ยังเป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ และเป็นที่นิยมในหมู่นิสิต นักศึกษา และคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นร้านสเต๊กชื่อดัง ร้านอาหารทะเลปิ้งย่าง และอีกมายมาย

พื้นที่ว่างให้เช่า


LOCATION

^