อาคารจัตุรัสจามจุรี

CSD-660012

FLOOR PLAN

160 VIEW

฿/เดือน


160 VIEW

฿1,xxx/ตร.ม.

  • หน่วยงาน: อาคารจัตุรัสจามจุรี
  • พื้นทีให้เช่า: 144.05 ตร.ม
  • ระยะเวลาเช่า: 1-3 ปี
  • อัตราค่าเช่าต่อเดือน: บาท
  • อัตราค่าเช่าต่อ ตร.ม.: 1,xxx บาท


ติดต่อฝ่ายขายพื้นที่

0915453748 (Residence/Office/Plaza)

0831273705 (Residence/Office/Plaza)

063-393-1909 (BU-Residence)

063-393-1912 (BU-Office)

063-393-1910 (BU-Plaza)

063-393-1911 (BU-Plaza)

089-497-9152 (BU-Event)

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ PMCU และยินยอมให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้พัฒนา ตัวแทน และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใดๆ เพื่อติดต่อข้าพเจ้าเกี่ยวกับความสนใจในการเช่าพื้นที่ของข้าพเจ้า

พื้นที่ว่างอื่นๆของ อาคารจัตุรัสจามจุรี

^