BLOCK28

B28-670004

FLOOR PLAN

154 VIEW

฿1xx,xxx/เดือน


154 VIEW

฿7xx/ตร.ม.

  • หน่วยงาน: BLOCK28
  • พื้นทีให้เช่า: 227 ตร.ม
  • ระยะเวลาเช่า: 3 ปี
  • อัตราค่าเช่าต่อเดือน: 1xx,xxx บาท
  • อัตราค่าเช่าต่อ ตร.ม.: 7xx บาท


ติดต่อฝ่ายขายพื้นที่

0915453751
0948863942
0915453797
0817158004

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ PMCU และยินยอมให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้พัฒนา ตัวแทน และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใดๆ เพื่อติดต่อข้าพเจ้าเกี่ยวกับความสนใจในการเช่าพื้นที่ของข้าพเจ้า

พื้นที่ว่างอื่นๆของ BLOCK28

^